Support

Hoewel er nog steeds relatief weinig bedrijven failliet gaan, vragen ondernemers steeds vaker hulp. In 2020 werden er 607 hulptrajecten gestart. Dit jaar zijn dit er al 1465. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) en de MKB Hulplijn, opgericht door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), melden zich dagelijks tientallen ondernemers.

De Belastingdienst, bewindvoerders en 122 gemeentes verwijzen ondernemers door naar organisaties waarin oud-ondernemers, meestal ervaringsdeskundigen, ondernemers begeleiden die in de problemen zijn geraakt. Bijvoorbeeld door te veel in te kopen of als gevolg van de hoge energiekosten, en dit dan proberen op te lossen door de huur te storneren. Maar in dit laatste geval kunnen ze zelfs uit hun huis gezet worden.

Faillissementsgolf blijft uit

Hoewel het aantal bedrijven dat failliet gaat stijgt, lag dit bij eerdere recessies een stuk hoger. In de afgelopen 12 maanden telde het CBS 3123 faillissementen. Dat is drie keer zo weinig als in 2013, toen Nederland net uit twee recessies kwam als gevolg van de kredietcrisis.

Dat lijkt verrassend gezien het grote aantal ondernemers dat kampt met een belastingschuld uit de coronatijd (zo’n 193.000), maar hiervoor zijn verschillende verklaringen. Een ervan is dat banken eerder vragen hoe het gaat met de ondernemer als ze betalingsachterstanden zien. Ook speelt een nieuwe regeling, de WHOA-procedure, een rol in het lage aantal faillissementen. De rechter besluit dan dat schuldeisers met de ondernemer moeten overleggen om tot een aflossingsplan te komen en zo een faillissement moeten voorkomen. Er is meer hulp en de aard van de hulp is veranderd. Zo voorkomt een liquiditeitsakkoord met schuldeisers zoals het UWV en de Belastingdienst, hoge faillissementskosten. Maar hoewel de voorspelde faillissementsgolf nog steeds uitblijft, hebben veel bedrijven het al een tijd lastig. Zo bleef tijdens corona het aantal faillissementen beperkt, maar was het aantal stoppers hoog. Aan de andere kant hoeft het voorkomen van faillissementen geen doel op zich te zijn. Faillissementen vormen een onderdeel van een gezonde economie. Het zorgt voor innovatie en doorstroom van arbeidskrachten. Maar er zijn wel degelijk signalen dat het aantal faillissementen in bepaalde sectoren gaat oplopen, met name in de horeca.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like

EU Richtlijn over Binnenlandse Clearing Zet Debat In Gang Onder Bankinstellingen

In de vroege uren van vanochtend heeft de Europese Unie consensus bereikt…

Nederlandse Automarkt Krachtig in 2024, Tesla Leidt de Weg

Het begin van 2024 brengt goed nieuws voor de Nederlandse automarkt, met…

Een Unieke Aanpak: Hoe PFZW Omgaat met Russische Investeringen Temidden van Mondiale Spanningen

Na de Russische invasie van Oekraïne stonden pensioenfondsen in heel Europa voor…

Beleggen in Nederlandse Small-Cap Aandelen

In het uitgestrekte landschap van beleggingsmogelijkheden vallen small-cap aandelen vaak op vanwege…