Inzendingen moeten worden gestuurd naar de opinion@voxbriefs.com

We do our best to respond as promptly as possible; if you have not received a response within seven days, you may assume it has been declined. We only consider finished pieces, not proposals to write.

We hebben tussen de 600 en 1000 woorden nodig. De inzending moet worden opgenomen in de hoofdtekst van de e-mail en/of in een Microsoft Word-document als bijlage (geen PDF’s a.u.b.) en moet contactgegevens van de auteur(s) bevatten.

Inzendingen moeten origineel en exclusief zijn voor VoxBriefs, zonder gedeelten van eerder gepubliceerde inhoud. Eventuele belangenconflicten moeten duidelijk worden gemaakt en alle feiten, cijfers en citaten moeten een betrouwbare bron hebben via hyperlinks. Zorg ervoor dat u een korte, niet-publiciteitsgerichte biografie toevoegt waarin de relevante ervaring van de auteur(s) wordt genoemd, zoals vroegere en huidige professionele affiliaties en publicaties. Inzendingen met meer dan drie auteurs worden waarschijnlijk niet geaccepteerd. We publiceren geen zelfpromotie of ghostwriting.

Bij het beoordelen van inzendingen worden veel factoren in overweging genomen, waaronder relevantie, actualiteit, de expertise van de auteur en de kwaliteit van het schrijven. Het kan zijn dat je een uitstekend artikel hebt ingestuurd, maar dat we al andere stukken over het onderwerp hebben gepubliceerd en/of andere stukken in de hand hebben; een opiniestuk dat de ene dag wordt geaccepteerd, kan de volgende dag worden geweigerd. Inzendingen kunnen worden bewerkt op inhoud, stijl en ruimte.